Het zes-stappenplan voor Google

Om uw website te optimaliseren voor Google moeten we gestructureerd te werk te gaan. De ervaring heeft ons geleerd om hiervoor een duidelijk stappanplan te maken. Daardoor hebben wij en u altijd een duidelijk overzicht van de status en de resultaten die geboekt worden.

 1. Website analyse :
  De website wordt geanalyseerd d.m.v. een sitemap. Alle pagina's worden op die manier overzichtelijk in beeld gebracht en samen met de klant bespreken we de mogelijkheden.

 2. Concurrentie analyse :
  Ook van de concurrenten wordt een analyse gemaakt omdat op basis hiervan kan worden bepaald welke posities eventueel mogelijk zullen zijn. Als het goed is heeft iedereen zijn website geoptimaliseerd waardoor het aan ons is om creatief te zijn en op een andere manier te optimaliseren.

 3. Rapportage van analyses :
  Na beide analyses wordt een rapport gemaakt met een overzicht van de mogelijkheden voor het verbeteren van de vindbaarheid van de website. Samen met u wordt bepaald welke wegen bewandeld zullen worden.

 4. Technische optimalisatie :
  Na goedkeuring van het rapport wordt de website technisch doorontwikkeld zodat deze overeenkomt met de Google standaarden.

 5. Inhoudelijke optimalisatie :
  Naast het technische aspect is er ook nog een inhoudelijk aspect. Dit betekent de tekst van de website zelf. Deze moeten zó worden geschreven zodat de zoekmachines de relevantie van de keywords bevestigd ziet.

 6. Eindrapportage :
  Indien de eerste 5 stappen volledig doorlopen zijn wordt een eindrapport gemaakt met een overzicht van alle behaalde resultaten en een schets van de situatie vóór en na het optimaliseren.

Projecten

zsw-80-80 byzonder-80-80 festen-80-80 tfd-80-80
hjs-80-80 wapperkids-80-80 patricksmulders-80-80 fnv-80-80

NieuwsbriefOntvang HTML?